Skräddarutbildningen på Tillskärarakademin i Göteborg


Här är en beskrivning av skräddarutbildningen som jag gick, rekommenderar den till alla som vill bli just det.


Ett historiskt hantverk som ligger helt rätt i tiden.

Idag uppskattar vi allt mer det omsorgsfulla hantverket. Vi köper och beställer plagg som har en historia och ett långsiktigt värde och vi korrigerar gärna äldre plagg.
När du utbildar dig till skräddare (dam, herr och klänning) kommer du att utveckla dina sömnadstekniska, konstnärliga och teoretiska skicklighet inom skrädderiyrket. Utbildningen utvecklar även din förmåga till reflektion och kritiskt tänkande inför ditt arbete som skräddare.
När du är klar med din utbildning behärskar du klassiskt skrädderi, rationellt skrädderi lika bra som innovativt och experimentellt skrädderi. Du vet vilken tillverkningsteknik du ska använda i förhållande till material, ekonomi och förväntat resultat.
Under utbildningen lär du även vikten av god kundservice och utvecklar din förmåga att tidsplanera för att uppnå optimalt flöde. Du kommer också att ha kunskaper om skrädderiets historia, samtid och framtid.
Den här texten är från tillskärarakademins hemsida på sidan om skrädderiutbildningen, texten är förkortad. Är du intresserad av att gå skrädderiutbildningen besök deras hemsida, http://www.tillskararakademin.se